Zaloguj się

Rachunki Bankowe

Kontakt

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

tel. 46 855 30 41

46 855 30 42

46 855 49 53


Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. 46 855 46 92

tel./fax 46 855 75 92

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. 46 855 30 53

tel./fax 46 855 43 70

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax 46 855 16 56

e-mail odk@zsm.net.pl

Klub "Koliber"

46 855 75 60

Klub Kultury Fizycznej

46 855 98 77